Rørmosefælled er udlagt til grønt område, men drives i dag af en forpagter som landbrug.

Her kan du se, hvor det ligger:

Visioner og projektbeskrivelser

DN Greve ønsker at omdanne området til ny natur.

Visionen er et varieret landskab med skovområder, engområde og en fælled til leg eller ophold samt et stort overdrevsområde skabt af målrettet naturpleje. Alt dette skaber varieret natur og mange oplevelser.

Derudover giver det et område til brug for skolernes undervisning i naturlære.