Orkideengen ved Hundige

Vandhuller til grønbroget tudse i Hundige

Hundigeparken med fuglesang og anemonetæpper om foråret. Og ynglende fiskehejrer

Olsbæk Sø med vinterfugle og om foråret gøg, rørsanger. I rørene gemmer vandriksen sig

Rævebakken med tjørne, fugle og rådyr

Olsbæk Eng med frugttræer og blomstereng

Granhaugen med fine kobjælder om foråret

Brødmosen med hængesæk og fine engplanter

Karlslunde Mose med vidtstrakte enge

Greve Skov med varierede områder i bakkerne

Tune Skov med besøgende kronhjorte