Formål:
A)    Forbedre naturen: Skaf 20 ha jord, der går fra intensivt landbrug med laveste naturværdi til vibevenlig natur med for eksempel ikke-dyrket eller ekstensivt drevet (kvæg, får, heste) jord. Dermed fremmes områder, hvor vilde planter og dyr får plads.  Markør: Flere viber i Greve.
B) Øge kendskabet til biodiversiteten i Greve: Registrer Greves natur bedre.

Indtast dine fund i arter.dk