Årsmøde 2020

Onsdag den 5. november 2020 afholdt DN Greve et spændende foredrag med Anders Kofoed efter Coronaregler. Anders talte om de farlige, pudsige og helt utrolige dyr og deres lige så utrolige liv, vi er omgivet af. Snylteorme, der dirigerer deres værter derhen, hvor ormen vil slippes fri. Dyr og planter, der kommunikerer: Bladlus får planter til at udsende duftstoffer, som advarer de andre planter. Samtidigt tiltrækkes snyltehvepse. Myrer,der holder bladlus og markerer området med en kemisk indhegning. Bier med "sure tæer", så de andre bier ikke går forgæves. Øjenbrynsmider og bladlusenes utrolige livscyklus. Herefter var der årsmøde for medlemmer: 1. valg af dirigent 2. bestyrelsens beretning 3. valg til bestyrelsen og suppleanter 4. forslag fra medlemmerne 5. eventuelt Formanden, Lars Bjarne Nielsen, holdt et kort indlæg om bestyrelsens arbejde, især om nyt naturprojekt ved Oldsbækeng, hvor også Jon Sommer og Pernille Rosfort har lagt et stort arbejde. Om samarbejde vedrørende Strandparken og dens visionsplan. Der fulgte en debat om bl.a. visioner fro stranden i øvrigt. Valg o.l. fremgår af siden "Om os" Geolog Tine Stivang er nyt ad hoc-medlem af bestyrelsen med fokus på vandboringer og geologi.