Vi er en lille bestyrelse, men vi prøver at holde øje med naturen i kommunen. Vi kigger på de sager og dispensationer, som kommunen giver i forhold til strandbeskyttelsen og vi prøver på at komme med konstruktive forslag til kommune- og lokalplaner for at sikre et grønt islæt i disse planer. Naturen bliver ofte glemt.