Vi har følgende fredninger i Greve

  • Udsigtsfredning fra Hundige Strandvej langs Hundige Havnevej mod vandet
  • Hundigeparken. Tilstandsfredning, der omfatter begge sider af Strandvejen inklusive Campingpladsens område
  • Herregårdslandskabet omkring Gjeddedal og Benzondal
  • Mosede Fort. Området er fredet for at bevare arealerne omkring fortet ubebyggede
  • Mosede mose. Fredet for at bevare mosen udrænet og ubebygget
  • Desuden er områder omkring kirker altid fredede: Kirkefredning

På kortet får du flere oplysninger ved at klikke på de mørkegrønne områder, der viser det fredede areal.