Årsmødet i DN Greve 2019

Først gennemgik formanden årets beretning. Herefter var der valg. Til bestyrelsen blev valgt: Pernille Rosfort, Anne-Mette Jansen og Klaus Pedersen. Jon Sommer indtrådte som ad hoc-medlem med interesse i Giftfri Haver.
Preben Jensen overgik som ad hoc-medlem med særlig interesse i råstofplanerne ved Tune.

Vi har her lagt brochuren om stormfloden op, og her ligger Årsberetningen 2019